بعد از مدتها دوباره سلام

.

گزارشی از کنسرت تابستانی منصور در آنتالیا

تب آنتالیا به روایت بهزاد بلور "بی بی سی فارسی"

----------------------------------------

قسمت اول: مصاحبه کوتاه با منصور به همراه ساند چک قبل از کنسرت

> Click Here <

--------------------------------------------

قسمت دوم: آماده شدن برای اجرای کنسرت و اجرای میخوام باهات برقصم و بری باخ 

> Click Here <

------------------------------------------------------

قسمت سوم: اجرای فقط بخاطر تو و صحبتهای پایانی منصور بعد از کنسرت 

> Click Here <

/ 0 نظر / 70 بازدید